Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritická recepce Šlejharova díla
Název práce v češtině: Kritická recepce Šlejharova díla
Název v anglickém jazyce: Critical reception of J.K. Šlejhar's work
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2006
Datum zadání: 25.05.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK