Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podmínky výuky češtiny jako cizího jazyka v Česku a komunikační kompetence vietnamských dětí v češtině
Název práce v češtině: Podmínky výuky češtiny jako cizího jazyka v Česku a komunikační kompetence vietnamských dětí v češtině
Název v anglickém jazyce: Conditions of education in Czech for foreigners and the communicative competence of Vietnamese children in Czech
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2006
Datum zadání: 25.05.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK