Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hodnocení pracovníků
Název práce v češtině: Hodnocení pracovníků
Název v anglickém jazyce: Staff appraisal
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2006
Datum zadání: 23.05.2006
Datum a čas obhajoby: 18.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jaroslav Faltýn
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK