Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řízení profesní kariéry pracovníků
Název práce v češtině: Řízení profesní kariéry pracovníků
Název v anglickém jazyce: Career management
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2006
Datum zadání: 23.05.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kamila Nováková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK