Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Konstrukce programu Sociální integrace osob ohrožených nezaměstnaností a jejími dopady zpět na trh práce se zřetelem na potřeby sociální okolí nezaměstnaného. (Vytvoření flexibilní služby v návaznosti na poptávku po sociálních službách)
Název práce v češtině: Konstrukce programu Sociální integrace osob ohrožených nezaměstnaností a jejími dopady zpět na trh práce se zřetelem na potřeby sociální okolí nezaměstnaného. (Vytvoření flexibilní služby v návaznosti na poptávku po sociálních službách)
Název v anglickém jazyce: Construction of programme: Social integration of persons threatened with unemployment and its impacts back to labour market in view of the social environment of an unemployed
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Koláčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2006
Datum zadání: 19.05.2006
Datum a čas obhajoby: 25.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK