Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Applying Situational Crime Prevention to Illegal Logging: Comparative Policy Analysis between Romania and Brazil
Název práce v češtině: Použití situační prevence kriminality na nelegální těžbu dřeva: Srovnávací politická analýza mezi Rumunskem a Brazílií
Název v anglickém jazyce: Applying Situational Crime Prevention to Illegal Logging: Comparative Policy Analysis between Romania and Brazil
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Vladimir Unkovski-Korica, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2022
Datum zadání: 24.10.2022
Datum a čas obhajoby: 31.01.2024 07:00
Místo konání obhajoby: Areál Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2023
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2024
Oponenti: James Fitzgerald, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK