Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Лексико-семантическая категория věžestvo/viežlyvumas в русском фолклоре (былинах) и древней литовской нисьменности
Název práce v jazyce práce (ruština): Лексико-семантическая категория věžestvo/viežlyvumas в русском фолклоре (былинах) и древней литовской нисьменности
Název práce v češtině: Kategorie věžestvo/viežlyvumas v ruské a litevské kulturní tradici. Na základě eposů (byliny; K. Donelaitis) a starého písemnictví
Název v anglickém jazyce: Category věžestvo/viežlyvumas in Russian and Lithuanian cultural tradition. Based on epics (byliny; K. Donelaitis) and old literature
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2006
Datum zadání: 06.02.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.04.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.04.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Bronislava Kerbelite, Dr.
  prof. PhDr. Světla Mathauserová
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK