Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika Aspergerova syndromu: ověřovací studie české verze ASSQ a ASAS
Název práce v češtině: Diagnostika Aspergerova syndromu: ověřovací studie české verze ASSQ a ASAS
Název v anglickém jazyce: The diagnosis of Asperger syndrome: a pilot study of Czech version ASSQ and ASAS
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Šturma
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2006
Datum zadání: 05.01.2006
Datum a čas obhajoby: 30.03.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2006
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Drlíková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK