Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vliv cvičení jógy a tai-chi na bazální strukturu a dynamiku autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti osobnosti
Název práce v češtině: Vliv cvičení jógy a tai-chi na bazální strukturu a dynamiku autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti osobnosti
Název v anglickém jazyce: Effect of yoga and tai-chi
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2006
Datum zadání: 05.04.2006
Datum a čas obhajoby: 30.03.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
  PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK