Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ovlivňování mezinárodních vztahů v Jihočínském moři na základě čínské potravinové politiky
Název práce v češtině: Ovlivňování mezinárodních vztahů v Jihočínském moři na základě čínské potravinové politiky
Název v anglickém jazyce: Influencing International Relations in the South China Sea Based on the China's Food Policy
Klíčová slova: Čína; potravinová politika; potravinová bezpečnost; mezinárodní vztahy; Jihočínské moře
Klíčová slova anglicky: China; food policy; food security; international relations; South China Sea
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2023
Datum zadání: 21.11.2023
Datum a čas obhajoby: 30.01.2024 08:30
Místo konání obhajoby: Areál Jinonice, C321, 321, seminární místnost IMS
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2024
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2024
Oponenti: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem mého výzkumu je potvrdit hypotézu, že pro pevninskou Čínu je podstatná kontrola Jihočínského moře a přilehlých oblastí z hlediska potravinové bezpečnosti. Cílem je argumentačně podložit podstatu potravinových zdrojů jako důležitý motiv pro případnou čínskou expanzi ve východní či jihovýchodní Asii. Výzkum mé práce se zaměřuje na čínskou potravinovou politiku, díky jejímuž porozumění lze chápat potenciální čínskou expanzi ve východní či jihovýchodní Asii z pohledu neomalthusiánského přístupu.
Seznam odborné literatury
GUTIÉRREZ, Miren, et al., eds., China’s distant-water fishing fleet: Scale, impact and governance (Overseas Development Institute, 2020).
HOMER-DIXON, Thomas F., Environment, scarcity, and violence, Princton-Chichester, Princeton University Press 2010.
HONGGUANG, Wang, China’s Food Security, Beijiong, CITIC Press Group 2023.
HUANG McBEATH, Jenifer, McBEATH, Jerry, Environmental Change and Food Security in China, Heidelberg, Springer Netherlands 2010.
KAPLAN, Robert, Asia‘s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific, New York, Random House 2014.
WEI, Dan et al., Food Exports from Brazil to China: A Legal and Economic Analysis, Heidelebrg, Springer 2019.
Předběžná náplň práce
Na základě rozboru statistických dat stran čínské populace, spotřeby, výroby, distribuce, importu potravin, jakož i interpretace primárních pramenů čínské provenience autor zasadí svůj výzkum do současného diskurzu o potravinové bezpečnosti. Interpretuje přitom výsledky výzkumu jak v anglosaské sekundární literatuře, tak v literatuře čínských autorů a autorů z jiných zemí globálního Jihu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Based on the analysis of statistical data on Chinese population, consumption, production, distribution, and import of food, as well as the interpretation of Chinese primary sources, the author will situate his research in the contemporary discourse on food security. In doing so, he will interpret the research findings in the Anglo-Saxon secondary literature as well as in the literature of Chinese authors and authors from other countries across the Global South.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK