Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bělorusko a Evropská unie : zaojení do celoevropské ekonomické integrace
Název práce v češtině: Bělorusko a Evropská unie : zaojení do celoevropské ekonomické integrace
Název v anglickém jazyce: Belarus and European Union.
The connection to the all-European integration processes
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK