Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektrické a optické vlastnosti halogenidového perovskitu CsPbBr3.
Název práce v češtině: Elektrické a optické vlastnosti halogenidového perovskitu CsPbBr3.
Název v anglickém jazyce: Electrical and optical properties of CsPbBr3 halide perovskite.
Klíčová slova: Perovkity|Generace náboje|Polovodičové detektory|Fotovodivost
Klíčová slova anglicky: Perovskites|Charge generation|Semiconductor detectors|Photoconductivity
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2023
Datum zadání: 13.11.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2023
Oponenti: prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
OEM
1. Seznámit se s principem měření fotovodivosti v polovodičích.
2. Seznámit se s přípravou perovskitů.
3. Spolupracovat při přípravě testovacích vzorků.
3. Charakterizovat vlastnosti připravených vzorků pomocí elekrických a optických metod.
4. Diskutovat získané výsledky.
Seznam odborné literatury
1. Základy fotoniky 3, edit. B.E.A.Saleh, M.C.Teich, matfyzpress, ISBN 80-85863-05-7
2. Photoconductivity in Solids, 1978, edit. R.H.Bube J.Wiley and Sons, New York, ISBN 0-88-275-660-5
3. Radiation Detection and Measurement, G.F.Knoll, J.Wiley and Sons,Inc., ISBN 978-0-471-07338-3
4. Odborné články týkající se dané problematiky
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na studium elektrických a optických vlastností perovskitových vzorků CsPbBr3. Během práce budou připraveny a proměřeny testovací vzorky. Cílem práce je diskutovat, jak jsou ovlivňovány elektrické a optické vlastnosti připraveného materiálu samotnou přípravou materiálu a přípravou elektrických kontaktů. Zájem o horskou turistiku, lyžování a cyklistiku je vítán.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on studying the electrical and optical properties of CsPbBr3 perovskite samples. Test samples will be prepared and measured during the thesis. The aim of the thesis is to discuss how the preparation of the material itself and the preparation of the electrical contactsthe affect electrical and optical properties of the prepared material. Interest in mountain tourism, backcountry skiing and cycling is welcome.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK