Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detainment Ethics, Why Europe and the US Disagree on Torture as an Interrogation Method
Název práce v češtině: Detainment Ethics, Why Europe and the US Disagree on Torture
as an Interrogation Method
Název v anglickém jazyce: Detainment Ethics, Why Europe and the US Disagree on Torture
as an Interrogation Method
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Calda
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2006
Datum zadání: 06.02.2006
Datum a čas obhajoby: 06.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2007
Oponenti: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK