Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Reflexe cest v díle Zdeňka Matěje Kuděje
Název práce v češtině: Reflexe cest v díle Zdeňka Matěje Kuděje
Název v anglickém jazyce: Reflection of travels in the Zdeněk Matěj Kuděj's writing
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2006
Datum zadání: 16.03.2006
Datum a čas obhajoby: 06.02.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Věra Menclová, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK