Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
English book titles in gerundial form
Název práce v češtině: Tituly anglických knih v gerundiu
Název v anglickém jazyce: English book titles in gerundial form
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.03.2006
Datum zadání: 16.03.2006
Datum a čas obhajoby: 08.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK