Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sport, mýtus a popkultura. Nástin několika možných kulturologických pohledů na existenci, distribuci, percepci a interpretaci sportu a agonálního principu v soudobé západní společnosti
Název práce v češtině: Sport, mýtus a popkultura. Nástin několika možných kulturologických pohledů na existenci, distribuci, percepci a interpretaci sportu a agonálního principu v soudobé západní společnosti
Název v anglickém jazyce: Sport, myth and popculture. An outline of several possible culturological views of existence, distribution, perception and interpretation of the sport and agonal principle in contemporary Western society
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2005
Datum zadání: 06.12.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Matějů
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK