Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Eduard Albert a realisté. Osobnost Eduarda Alberta a jeho role v české politice v 80. a 90. letech 19. století
Název práce v češtině: Eduard Albert a realisté. Osobnost Eduarda Alberta a jeho role v české politice v 80. a 90. letech 19. století
Název v anglickém jazyce: Eduard Albert and The Realists. Eduard Albert and His Role in Czech Politics in the 1880s and 1890s
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2006
Datum zadání: 03.03.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 02.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
  doc. PhDr. Jan Galandauer, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK