Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syžet "Petr a Fevronie" v průběhu století
Název práce v češtině: Syžet "Petr a Fevronie" v průběhu století
Název v anglickém jazyce: Theme of "Petr and Fevronia" during the centuries
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2006
Datum zadání: 01.03.2006
Datum a čas obhajoby: 25.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK