Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Argumentace v komunikaci. Průzkum komunikačního pojetí argumentu
Název práce v češtině: Argumentace v komunikaci. Průzkum komunikačního pojetí argumentu
Název v anglickém jazyce: Argumentation in communication. The investigation of communication concept of the argument
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2005
Datum zadání: 20.12.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK