Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spojené státy americké a znovusjednocení Německa v letech 1989-1990
Název práce v češtině: Spojené státy americké a znovusjednocení Německa v letech 1989-1990
Název v anglickém jazyce: United States of America and reunification of Germany in the years 1989-1990
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2006
Datum zadání: 21.02.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 02.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK