Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koloběh pohledů: od renesančního pozorovatele k mužskému divákovi ve feministické teorii filmu
Název práce v češtině: Koloběh pohledů: od renesančního pozorovatele k mužskému divákovi ve feministické teorii filmu
Název v anglickém jazyce: Circulation of views: from the Renaissance to the male viewer in feminist theory of film
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2006
Datum zadání: 10.02.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uzn. doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK