Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Expanzivní politika USA. Hranice mezi hispánským a anglosaským světem mezi léty 1821-1848
Název práce v češtině: Expanzivní politika USA. Hranice mezi hispánským a anglosaským světem mezi léty 1821-1848
Název v anglickém jazyce: Expansionary policy of the USA. The boundary between the Hispanic and English-speaking world between the years 1821-1848
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2006
Datum zadání: 20.02.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK