Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Knihy na dvoře Rožmberků
Název práce v češtině: Knihy na dvoře Rožmberků
Název v anglickém jazyce: Books in the court of the Rosenbergs
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2006
Datum zadání: 15.02.2006
Datum a čas obhajoby: 15.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK