Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání pracovníků knihoven: analýza a srovnání stávajících programů odborné přípravy a CŽV (národní a regionální úrovně)
Název práce v češtině: Vzdělávání pracovníků knihoven: analýza a srovnání stávajících programů odborné přípravy a CŽV (národní a regionální úrovně)
Název v anglickém jazyce: The education of librarians: analysis and comparison of the professional preparation programs already existing and lifelong learning (on the national and regional level)
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Černá
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.02.2006
Datum zadání: 17.02.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 06.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: mimo FF UK
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK