Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hrdinka pro každého. Filmová reprezentace Jany z Arku
Název práce v češtině: Hrdinka pro každého. Filmová reprezentace Jany z Arku
Název v anglickém jazyce: Everyone's heroine. Filmic representation of Jean d'Arc
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2006
Datum zadání: 10.02.2006
Datum a čas obhajoby: 03.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Klimeš
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK