Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mocensko-obchodní politika Benátek ve východním Středomoří v raném novověku
Název práce v češtině: Mocensko-obchodní politika Benátek ve východním Středomoří v raném novověku
Název v anglickém jazyce: Power-economic politics of Venice in eastern Mediterranean in early modern ages
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2005
Datum zadání: 08.12.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK