Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systematika, paleoekologie a trofická struktura asociací mlžů v rámci OAE2 eventu české křídové pánve (svrchní cenoman): lom Pecínov
Název práce v češtině: Systematika, paleoekologie a trofická struktura asociací mlžů v rámci OAE2 eventu české křídové pánve (svrchní cenoman): lom Pecínov
Název v anglickém jazyce: Sytematics, palaeoecology and trophical structure of bivalve associations within the OAE2 in the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cenomanian): Pecínov quarry
Klíčová slova: OAE2, mlži, česká křídová pánev
Klíčová slova anglicky: OAE2, bivalves, Bohemian Cretaceous Basin
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2023
Datum zadání: 02.10.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.10.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:02.10.2023
Datum proběhlé obhajoby: 20.11.2023
Předběžná náplň práce
Spolecenstvo mlzu pecinovskych vrstev v lomu Pecinov dosahuje nekolika taxonu (ca 10), mlzi jsou vetsinou zachovani in situ (jedna se jak o uzavrene misky infaunich taxonu, pozici butterfly nebo volne lezici izolovane misky na vrstevni plose). Material je castecne vysbiran - deponovan zejmena v NM a cast je ulozena v Chlupacove muzeu PrF UK. Profil je nove detailne rozdelen do amonitovych a inoceramovych zon (a subzon) a presne korelovan s globalni krivkou C13. Ukolem bude tedy mj. zjistit reakci mlzu na menici se oxicke/anoxicke podminky v ramci OAE v profilu, vypracovat kvantitativni analyzu potravnich specialistu a v neposledni rade interpretace batymetrickych podminek.
Prubeh: kompletace literatury, studium deponovaneho materialu - mereni, foceni, terenni vyjezdy (lom je ca 40 km) a detailni studium in situ, statistika, interpretace
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bivalve association within the OAE2 reaches few (about 10) taxa in the Pecinov working quarry. Bivalves are preserved in situ (closed shell of infaunal species, butterfly position, isolated at the bed surface). The material is partly collected and stored in the National Museum Prague and Chlupac´s muzeum of Earth history (Faculty of Science). The section has recently been described in great details and divided into ammonite and inoceramid zones, and accurately corelated with the global C13 curve. The aim of the thesis is to investigate interaction between bivalves and oxic/anoxic condition changes within the OAE2 in the section, to make a quantitative analysis and as well as to interpret bathymetric conditions.
Process: literture compilation, investigation of collected material - measuring, photo, field trips to the quarry (40 km far from Prague), bivalves in situ detail study, statistics, interpretation
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK