Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Církevní textil období historismu
Název práce v češtině: Církevní textil období historismu
Název v anglickém jazyce: Church textile in the historism era
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kybalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2006
Datum zadání: 03.02.2006
Datum a čas obhajoby: 30.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Uchalová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK