Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The accounting from the papyrus archive of Neferre and their specific terminology
Název práce v češtině: Účetní záznamy papyrového archivu z Neferre a jejich specifická terminologie
Název v anglickém jazyce: The accounting from the papyrus archive of Neferre and their specific terminology
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2006
Datum zadání: 02.02.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
  prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
 
 
Předběžná náplň práce
doktorská práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK