Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Barvy a vůně Florentské renesance
Název práce v češtině: Barvy a vůně Florentské renesance
Název v anglickém jazyce: Colors and scents Florentine Renaissance
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2006
Datum zadání: 02.02.2006
Datum a čas obhajoby: 12.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Matějů
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK