Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj pravoslavné církve v českých zemích od počátku 20. století do vyhlášení protektorátu Čechy a Morava
Název práce v češtině: Vývoj pravoslavné církve v českých zemích od počátku 20. století do vyhlášení protektorátu Čechy a Morava
Název v anglickém jazyce: The emergence of the orthodox church in the Szech lands since the beginning of the 20th century to the proclamation of the nazi Protectorate of Bohemia and Moravia
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2006
Datum zadání: 27.01.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK