Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonomické aspekty německého sjednocení. Měnová unie a její následky
Název práce v češtině: Ekonomické aspekty německého sjednocení. Měnová unie a její následky
Název v anglickém jazyce: Economical aspects of the German unification. Currency union and its consequences
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2006
Datum zadání: 24.01.2006
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK