Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodinná podoba Carlose Monsiváise v kontextu mexické esejistiky
Název práce v češtině: Rodinná podoba Carlose Monsiváise v kontextu mexické esejistiky
Název v anglickém jazyce: Family resemblance of Carlos Monsiváis in the context of the Mexican belles-letters
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2006
Datum zadání: 03.01.2006
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hedvika Vydrová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK