Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multifrakcionální Brownův pohyb
Název práce v češtině: Multifrakcionální Brownův pohyb
Název v anglickém jazyce: Multifractional Brownian motion
Klíčová slova: multifrakcionální Brownův pohyb|nediferencovatelnost trajektorií|Hurstův parametr
Klíčová slova anglicky: nondifferentiability of paths|multifractional Brownian motion|Hurst parameter
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Student/ka uvede některé vlastnosti multifrakcionálního Brownova pohybu ve srovnání s Wienerovým procesem, seznámí se se základy látky z uvedené literatury a bude zpracovávat vybrané teoretické problémy.
Seznam odborné literatury
[1] F. Biagini, Y. Hu, B. Oksendal, T. Zhang: Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications. Springer-Verlag, London, 2008
[2] I. Karatzas, S. E. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer-Verlag, New York, 1988
[3] D. Nualart: Stochastic integration with respect to fractional Brownian motion and applications. Stochastic models (Mexico City, 2002), Contemp. Math., 336, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK