Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II
Název práce v češtině: Corporate credit risk under Basel II : application of IRB vs. standardized approach in the context of Czech economy : (quantitative study)
Název v anglickém jazyce: Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II
Klíčová slova: úvěrový rating, ratingový model, logistická regrese, síla diskriminace, kalibrace, Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměrenost, kapitálový požadavek
Klíčová slova anglicky: Credit Rating, Rating System, Logit Regression, Discriminatory Power, Calibration, New Basel Capital Accord, Capital Requirements
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2006
Datum zadání: 05.10.2006
Datum a čas obhajoby: 01.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.11.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK