Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Datové struktury pro sketching dynamických množin
Název práce v češtině: Datové struktury pro sketching dynamických množin
Název v anglickém jazyce: Data Structures for Sketching Dynamic Sets
Klíčová slova: lineární sketching|rekonstrukce množin|Bloomův filtr|proudové algoritmy|souhrny dat
Klíčová slova anglicky: linear sketching|set reconstruction|Bloom filter|streaming algorithms|data summaries
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2023
Datum zadání: 26.09.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.10.2023
Zásady pro vypracování
Řešitel si nastuduje nejlepší známé paměťově efektivní datové struktury pro rekonstrukci množin a multimnožin daných dlouhou posloupností přidávání a mazání prvků. Cílem je experimentálně prozkoumat vlastnosti nové datové struktury pro rekonstrukci množin z článku [1] a porovnat ji se starší datovou strukturou zvanou "Invertible Bloom Lookup Table" (IBLT) [2]. Jednou z aplikací, kterou řešitel může prozkoumat, je výpočet symetrických diferencí dvou podobných množin genomických dat [3].
Seznam odborné literatury
[1] Bæk Tejs Houen, Jakob, Rasmus Pagh, and Stefan Walzer. "Simple Set Sketching." In Symposium on Simplicity in Algorithms (SOSA), pp. 228-241. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2023.
[2] Goodrich, Michael T., and Michael Mitzenmacher. "Invertible bloom lookup tables." In 2011 49th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing (Allerton), pp. 792-799. IEEE, 2011.
[3] Shibuya, Yoshihiro, Djamal Belazzougui, and Gregory Kucherov. "Efficient reconciliation of genomic datasets of high similarity." bioRxiv (2022): 2022-06.
[4] Fleischhacker, Nils, Kasper Green Larsen, Maciej Obremski, and Mark Simkin. "Invertible bloom lookup tables with less memory and randomness." Cryptology ePrint Archive (2023).
[5] Cormode, Graham, and Ke Yi. Small summaries for big data. Cambridge University Press, 2020.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK