Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Streaming Algorithms for Estimating Quantiles with Novel Error Guarantees
Název práce v češtině: Proudové algoritmy pro odhad kvantilů s novými garancemi chyby
Název v anglickém jazyce: Streaming Algorithms for Estimating Quantiles with Novel Error Guarantees
Klíčová slova: proudové algoritmy|prostorová složitost|odhad kvantilů|pravděpodobnostní algoritmy
Klíčová slova anglicky: streaming algorithms|space complexity|quantile estimation|randomized algorithms
Akademický rok vypsání: 2023/2024
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.09.2023
Datum zadání: 13.09.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.09.2023
Konzultanti: Bc. Jakub Tětek
Zásady pro vypracování
Řešitel nastuduje nejlepší známé proudové (streaming) algoritmy pro odhad kvantilů [1, 2, 3] a pokusí se na základě jejich úprav přispět k porozumění garancí chyb, které leží mezi aditivní a multiplikativní chybou. Jedním z možných směrů je prozkoumat algoritmy, které mají garanci chyby co nejblíže silnější multiplikativní chybě, ale používají paměť srovnatelnou se slabší aditivní chybou.
Seznam odborné literatury
[1] Karnin, Zohar, Kevin Lang, and Edo Liberty. "Optimal quantile approximation in streams." In 2016 IEEE 57th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS), pp. 71-78. IEEE, 2016.
[2] Cormode, Graham, Zohar Karnin, Edo Liberty, Justin Thaler, and Pavel Veselý. "Relative error streaming quantiles." In Proceedings of the 40th ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI Symposium on Principles of Database Systems, pp. 96-108. 2021.
[3] Cormode, Graham, Abhinav Mishra, Joseph Ross, and Pavel Veselý. "Theory meets practice at the median: A worst case comparison of relative error quantile algorithms." In Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining, pp. 2722-2731. 2021.
[4] Cormode, Graham, and Ke Yi. Small summaries for big data. Cambridge University Press, 2020.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK