Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů
Název práce v češtině: Rozhodování individuálních pracovněprávních sporů
Název v anglickém jazyce: Adjudication of individual labour disputes
Klíčová slova: laický prvek, pracovní soudy, individuální pracovněprávní spory
Klíčová slova anglicky: Lay element, Labour courts, Individual labour disputes
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2023
Datum zadání: 11.09.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.02.2024
Datum a čas obhajoby: 26.02.2024 14:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 230, 230
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2024
Datum proběhlé obhajoby: 26.02.2024
Oponenti: JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK