Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Setkání antiky a křesťanství v byzantské tragédii "Utrpení Krista"
Název práce v češtině: Setkání antiky a křesťanství v
byzantské tragédii "Utrpení Krista"
Název v anglickém jazyce: The encounter of christendom and antiquity in the byzantine tragedy
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2005
Datum zadání: 30.11.2005
Datum a čas obhajoby: 14.09.2004 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2004
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Oponenti: prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK