Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny
Název práce v češtině: Hodnocení genové exprese vybraných ABC a SLC transportérů v buněčné linii HTR-8/SVneo během stimulace prozánětlivými cytokiny
Název v anglickém jazyce: Evaluation of gene expression of selected ABC and SLC transporters in the HTR-8/SVneo cell line during stimulation with pro-inflammatory cytokines
Klíčová slova: placenta, zánět, genová exprese, transportéry, prozánětlivé cytokiny
Klíčová slova anglicky: placenta, inflammation, gene expression, transporters, pro-inflammatory cytokines
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.07.2023
Datum zadání: 28.07.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2023
Datum a čas obhajoby: 18.03.2024 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2024
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2024
Oponenti: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Simona Dudičová
Zásady pro vypracování
Studentka vypracuje experimentální diplomovou práci dle zadání školitelky.
Seznam odborné literatury
Odborné vědecké publikace týkající se řešené problematiky a získané pomocí databáze PubMed.
Předběžná náplň práce
1. Seznámení se s tématem práce, osvojení si základních experimentálních technik
2. vlastní experimentální práce, vyhodnocení dat
3. sepsání diplomové práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK