Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The characterisation of sperm and seminal plasma glycoproteins: Their role within the tetraspanin network and male fertility
Název práce v češtině: Charakterizace glykoproteinů spermií a semenné plazmy: Jejich role v tetraspaninových sítích a samčí fertilitě
Název v anglickém jazyce: The characterisation of sperm and seminal plasma glycoproteins: Their role within the tetraspanin network and male fertility
Klíčová slova: integriny, tetraspaniny, membrána, fúze gamet, ejakulát, sialová kyselina, antispermiové protilátky
Klíčová slova anglicky: integrins, tetraspanins, membrane, gamete fusion, ejaculate, sialic acid, anti-sperm antibody
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2023
Datum zadání: 28.06.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.07.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 07.08.2023
Zásady pro vypracování
Glykoproteiny
Molekulární mechanismy reprodukce
Biochemie reprodukce živočichů
Předběžná náplň práce
Budou studovány vybrané glykoproteiny na spermiích různých druhů savců a semenné plazmy mužů ve vztahu k fertilizaci. Zaměříme se na integrinové podjednotky v rámci tetraspaninových sítí v membránách spermií spolu s detekcí CD151 tetraspaninové podjednotky. Integriny spolu s tetraspaniny hrají roli v interakci gamet a v komunikaci spermie s okolními buňkami během jejich vývoje v semenotvorných kanálcích varlete. Některé z integrinů a tetraspaninů již byly dříve popsány na obou gametách, ale je stále otázka jejich přesné lokalizace na spermii a vzájemné interakce. Součástí práce bude také studium sialovaných proteinů semenné plazmy u mužů s rozdílným spermiogramem ve vztahu k parametrům ejakulátu. Sialová kyselina je terminální záporně nabitý sacharid, jehož přítomnost na povrchu spermie ja klíčová především v jejich ochraně během transportu samčím i samičím pohlavním traktem před imunitní odpovědí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK