Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování přestupu albendazolu z trusu ovce domácí do pícnin pomocí LC-MS
Název práce v češtině: Sledování přestupu albendazolu z trusu ovce domácí do pícnin pomocí LC-MS
Název v anglickém jazyce: Monitoring the transfer of albendazole from the sheep faeces to fodder by LC-MS
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.07.2023
Datum zadání: 24.07.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.07.2023
Datum a čas obhajoby: 19.02.2024 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.02.2024
Datum proběhlé obhajoby: 19.02.2024
Oponenti: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Martina Navrátilová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Experimentální práce na KBV
Seznam odborné literatury
Literatura na základě výsledků rešerše na WoS
Předběžná náplň práce
1. zvládnutí potřebných metodik
2. vlastní experimentální práce
3. zpracování a hodnocení výsledků
4. sepsání diplomové práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK