Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Procedural Generator of Short Detective-like Stories
Název práce v češtině: Procedurální generátor malých textových detektivních příběhů
Název v anglickém jazyce: Procedural Generator of Short Detective-like Stories
Klíčová slova: textová hra|procedurální generování obsahu|Twine
Klíčová slova anglicky: text game|procedural content generation|Twine
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.07.2021
Datum zadání: 22.07.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.07.2023
Datum a čas obhajoby: 06.09.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2023
Oponenti: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to create a software system that generates short detective-like stories procedurally. The task of the system is to provide a consistent branching narrative that provides a certain amount of freedom to a player. Internally, the system should be based on multi-agent design with centralized regulation and the application of the CSP methodology. The system will be integrated with the Twine story editor.
Seznam odborné literatury
Mark O. Riedl and R. Michael Young. Character-Focused Narrative Generation for Execution in Virtual Worlds. Proceedings of the 2nd International Conference on Virtual Storytelling, Toulouse, France, 2003.
R. Michael Young and Mark O. Riedl. Towards an Architecture for Intelligent Control of Narrative in Interactive Virtual Worlds. Proceedings of the 8th International Conference on Intelligent User Interfaces, Miami, Florida, 2003.
Mark O. Riedl, C.J. Saretto, and R. Michael Young. Managing Interaction Between Users and Agents in a Multi-Agent Storytelling Environment. Proceedings of the 2nd International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems, Melbourne, Australia, 2003.
Mark O. Riedl and R. Michael Young. An Intent-Driven Planner for Multi-Agent Story Generation. Proceedings of the 3rd International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi Agent Systems, New York City, New York, 2004.
Mark O. Riedl and Andrew Stern. Failing Believably: Toward Drama Management with Autonomous Actors in Interactive Narratives. Proceedings of the 3rd International Conference on Technologies for Interactive Digital Storytelling and Entertainment (TIDSE), Darmstadt, Germany, 2006.
Mark O. Riedl and Andrew Stern. Believable Agents and Intelligent Story Adaptation for Interactive Storytelling. Proceedings of the 3rd International Conference on Technologies for Interactive Digital Storytelling and Entertainment (TIDSE), Darmstadt, Germany, 2006.
Mei Si, Stacy Marsella, and Mark O. Riedl. Integrating Story-Centric and Character-Centric Designs: An Mixed-Initiative Framework for Interactive Drama. Proceedings of the 4th Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE), Palo Alto, California, 2008.
Mark O. Riedl. Incorporating Authorial Intent into Generative Narrative Systems. Proceedings of the AAAI Spring Symposium on Intelligent Narrative Technologies II, Palo Alto, California, 2009.
Mark O. Riedl and R. Michael Young. Narrative Planning: Balancing Plot and Character. Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 39, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK