Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakteristika otcovské role. Komparativní analýza výpovědi českých a finských vysokoškoláků
Název práce v češtině: Charakteristika otcovské role. Komparativní analýza výpovědi českých a finských vysokoškoláků
Název v anglickém jazyce: Characteristics of father's role. Comparative analysis of czech and finnish undergraduate student's statement
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Drlíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2005
Datum zadání: 08.11.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.03.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.03.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK