Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz starého Egypta v historických románech Nagība Maḥfūẓe
Název práce v češtině: Obraz starého Egypta v historických románech Nagība Maḥfūẓe
Název v anglickém jazyce: The image of ancient Egypt in historic novels of Nagīb Maḥfūẓ
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2005
Datum zadání: 08.11.2005
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK