Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Souvislost mezi vybranými osobnostními rysy a kreativní self-efficacy u tanečníků streetových a klubových stylů
Název práce v češtině: Souvislost mezi vybranými osobnostními rysy a kreativní self-efficacy u tanečníků streetových a klubových stylů
Název v anglickém jazyce: Connection between exact personality traits and creative self-efficacy in street and club dancers
Klíčová slova: kreativní self-efficacy|kreativní self-beliefs|kreativita|street dance|big five
Klíčová slova anglicky: creative self-efficacy|creative self-beliefs|creativity|street dance|big five
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kamila Urban, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2022
Datum zadání: 03.06.2022
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.09.2023 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat vztah mezi kreativní self-efficacy a příbuznými koncepty ve vztahu ke kreativním výkonům a navrhnout výzkum s cílem zjistit, zda jsou vysoké skóry kreativní sebeúčinnosti dobrým předpokladem pro kvalitní taneční performance. Obsahem literárně přehledové části bude především popis, porozumění a definice konceptů jako kreativní sebeúčinnost a identita v kontextu kreativní osobnosti. Návrh výzkumu vymezí problematiku a specifika kreativní self-efficacy u tanečníků streetových a klubových stylů (hiphop, locking, popping, breaking, housedance, voguing, krumping, waacking). Výzkum bude navržen, aby bylo po jeho realizaci možné dojít k validním a reliabilním výsledkům o souvislosti mezi osobnostními rysy NEO-FFI a kreativními výkony u těchto tanečníků, respektive zda jsou předpokladem jejich výkonů vysoké skóry konceptu kreativní sebeúčinnosti. Důležitou součástí návrhu výzkumu bude možný způsob standardizace a měření uměleckého tanečního freestylového projevu. Vzhledem ke své povaze bude výzkum zkoumán částečně kvalitativními a částečně kvantitativními metodami. Očekávaný přínos výsledků výzkumu do psychologické teorie a praxe je kromě kompilace dosavadní, převážně zahraniční rešerše o kreativitě a kreativní sebeúčinnosti, také značný psychologický přínos pro samotné participanty výzkumu. Na českých tanečnících zatím podobné výzkumy realizovány nebyly a na základě jejich výsledků může být umělcům doporučen rozvoj nejen v uměleckém oboru, ale třeba i spolupráce se sportovním psychologem pro zlepšení jejich tanečního výkonu.
Seznam odborné literatury
· Amabile, T. M. (1996). Creativity in context update to the social psychology of creativity. Westview Press. · Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman. · Fromm, E. (1959). The creative attitude. In H.A. Anderson (Ed.), Creativity and Its Cultivation (pp. 44-54). New York (Harper and Row). · Karwowski M. & Kaufman, J. C. (Eds.) (2017). The creative self: Effect of beliefs, self-efficacy, mindset, and identity. Elsevier Academic Press. · Karwowski, M., Lebuda, I., Wisniewska, E., & Gralewski, J. (2013). Big five personality traits as the predictors of creative self‐efficacy and creative personal identity: Does gender matter? The Journal of Creative Behavior, 47(3), 215–232. https://doi.org/10.1002/jocb.32 · Kaufman, J. C. & Sternberg, R. J. (Eds.) (2010). The Cambridge handbook of creativity. Cambridge university press.. · Kaufman, J. C. (2016). Creativity 101 (2nd ed.). Springer. · Kelley, T., & Kelley, D. (2013). Creative confidence: Unleashing the creativity potential within us all. Crown Publishing. · Maslow, A. H. (1958). Emotional blocks to creativity. Journal of Individual Psychology, 14(1), 51–56. · Rogers, C. R. (1954). Toward a theory of creativity. ETC: A Review of General Semantic, 11, 249–260.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK