Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
China’s Debt Trap Diplomacy in the Democratic Republic of Congo: A case study of a failed state (2006-2023) through Neoclassical Geopolitics
Název práce v češtině: Čínská dluhová past v Demokratické republice Kongo: Neoklasická geopolitika: případová studie zhrouceného státu (2006-2023) v Demokratické republice Kongo
Název v anglickém jazyce: China’s Debt Trap Diplomacy in the Democratic Republic of Congo: A case study of a failed state (2006-2023) through Neoclassical Geopolitics
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Nuno Morgado Valentim Albino, M.Pol.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2023
Datum zadání: 27.06.2023
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2024
Oponenti: doc. Martin Riegl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK