Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asymetrický silový trénink a jeho vliv na hluboký stabilizační sytém
Název práce v češtině: Asymetrický silový trénink a jeho vliv na hluboký stabilizační sytém
Název v anglickém jazyce: Asymetric strength training and its effect on deep stabilization system
Klíčová slova: softbal, asymetrie, silový trénink, hluboký stabilizační systém, offset trénink
Klíčová slova anglicky: softball, asymmetry, strength training, deep stabilization system, offset training
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2023
Datum zadání: 23.06.2023
Datum a čas obhajoby: 04.09.2023 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:04.07.2023
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2023
Oponenti: PhDr. Dušan Blažek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK