Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní ekonomický přístup k fenoménu altruismus
Název práce v češtině: Alternativní ekonomický přístup k fenoménu altruismus
Název v anglickém jazyce: Alternative econoical approach to the phenomenon of altruism
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 01.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.11.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK