Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakteristika rozpadu nukleonu v experimentu Hyper-Kamiokande
Název práce v češtině: Charakteristika rozpadu nukleonu v experimentu Hyper-Kamiokande
Název v anglickém jazyce: Signature of Nucleon Decay in the Hyper-Kamiokande Experiment
Klíčová slova: Hyper-Kamiokande|rozpad protonu|nezachování baryonového a leptonového čísla|testování fundamentálních symetrií|simulace|analýza dat
Klíčová slova anglicky: Hyper-Kamiokande|proton decay|baryon and lepton number non-conservation|testing of fundamental symetries|simulation|data analysis
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Bedřich Roskovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2023
Datum zadání: 07.09.2023
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2023
Konzultanti: doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s kanály rozpadu nukleonu, protonu a vázaného neutronu, v základních teoriích, které tento jev předpovídají. Dále určí spojitost velikosti rozpadových šířek mezi jednotlivými kanály.
Student se seznámí s experimentem Hyper-Kamiokande a jeho možností detekovat rozpad nukleonu. Vybere, které rozpadové kanály jsou výhodné pro hledání takových rozpadů v závislosti na charakteristice rozpadových produktů, aby je vůbec bylo možné odlišit od pozadí, a relativní velikosti rozpadové šířky, četnější a málo četné módy rozpadu.
Student určí na základě simulace detektoru Hyper-Kamiokande citlivost experimentu na pozorování rozpadu nukleonu v jednotlivých kanálech a vazby mezi nimi v dané teorii. Nakonec provede diskusi dopadu (ne)pozorování rozpadu nukleonu na základní teorie tento proces předpovídající.
Seznam odborné literatury
1) C. Giunti, Ch. W. Kim, Fundamentals of Neutrino Phzsics and Astrophysics, Oxford Universitz Press, 2007.

2) Hyper-Kamiokande Design Report, Hyper-Kamiokande Collaboration (K. Abe et al.), e-Print: 1805.04163 [physics.ins-det]

3) Interní dokumenty experimentu Hyper-Kamiokande
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK